Naše rostliny v ZOOParku

Pro milovníky středoevropské květeny se může stát návštěva našeho zařízení podnětem, jak využít část či celou zahradu k vytvoření místa, kde si člověk může odpočinout, najít klid a pozorovat po celý rok kouzlo proměny naší přírody. Umělé zahrady s cizokrajnou květenou jsou zejména pro naše bezobratlé živočichy málo přívětivé a neposkytuje jim to, co potřebují ke svému životu a rozmnožování. Naše příroda má své neopomenutelné kouzlo, je značně rozmanitá, krásná a má své zákonitosti. Když dochází v přírodě k úbytku určitých druhů rostlin, dochází i k poklesu početností živočichů, kteří jsou na tyto rostliny úzce vázaní a bez kterých nedokáží přežít. Zejména tak ubývají motýly, včely a další hmyz. To mě již kolem roku 1975 přivedlo k založení zahrady s našimi rostlinami v biotopech, které odpovídají jejich přirozenému prostředí, ve kterém se vyskytují i ve volné přírodě. Přestal jsem plít a odstraňovat plevele a začal jsem jen redukovat ty rostliny, které svou expanzí začaly ubírat místo těm méně konkurenceschopným a pravidelně kosit. Tak začaly vznikat jednotlivé biotopy pro ně s typickou květenou. Je skutečností, že na omezeném prostoru se bez částečného zásahu do těchto biotopů neobejdete, pokud zde chcete udržet určitou rovnováhu a pestrost květeny. Trvalo mi celou řadu let, než jsem byl schopen vytvořit takové podmínky, aby vyhovovaly rostlinám, které zde rostou. V současné době je zde k vidění okolo 400 druhů středoevropských rostlin, z nichž je celá řada druhů již dnes chráněných. A nejen to, s pestrostí tohoto kousku naší přírody došlo i k tomu, že se zde objevuje čím dál tím více živočichů, kteří zde nacházejí vhodné podmínky pro své rozmnožování.

A co u nás můžete vidět?

Unikátní společenstva rostlin vytvořená na ploše 4,7 aru v biotopech od těch nesušších až po ty, které jsou celoročně mokré, by jste těžko v naší republice hledali. Pro milovníky přírody a obzvláště těch, co obdivují rozmanitost rostlinné říše je zde od března po září vidět celá řada velice zajímavých rostlinných druhů. Převážná většina je pro dobrého pozorovatele vidět když jde pomalu okolo oploceného areálu s biotopy a to včetně těch nejvzácnějších, ke kterým patří zejména orchideje. Byly zde vytvořeny sprašové stepi, kamenné stepi s různými podklady, váté písky, luční společenstva od těch suchých až po stále zamokřené, rašeliniště, vodní plochy, stinná stanoviště okrajů lesů, hájů a lesních světlin včetně řady pozvolných přechodů z jednoho biotopu do druhého. Podstatou bylo vytvoření takových podmínek zejména pro rostliny, které jim zajistí vhodná stanoviště pro jejich růst a především i jejich rozmnožování. A že byly vytvořeny vhodné podmínky svědčí to, že některé druhy orchidejí se zde dnes vyskytují v řádu desítek jedinců, kdy populace jsou po řadu let stabilní a životaschopné. Rád bych Vás od roku 2017 pravidelně na těchto stránkách informoval o tom, co právě z těch zajímavých rostlin vykvetlo, aby jste mohli přijet a obdivovat krásu těchto rostlin, případně si je vyfotit.

Přehled biotopů: Váté písky, sprašové stepi, rašeliniště, vodní plochy, mokřady, skalnaté stepi, louky, háje a okraje lesů včetně celé řady přechodových stanovišť.

-  Ing. Josef Straka

Otevírací doba

ZOOPark Radonice můžete navštívit od 22. 4. ve všedních dnech v čase 8:30 - 16:00.

Během státních svátků a o víkendech máme otevřeno v čase 8:30 - 16:00.

Vstup do ZOOParku je možný pouze po předchozím objednání přes mobilní telefon na číslech 602 420 963 a 777 595 769.

Vzhledem k tomu, že návštěva našeho ZOOParku trvá přibližně šedesát minut, přijímáme poslední návštěvníky hodinu před zavírací dobou!

Pro objednání MŠ a ZŠ volejte (p. Myslivcová): 777 595 769.

Ohledně biotopů a rostlin volejte (p. Straka):
602 420 962.

Počasí Radonice (Praha-východ) - Slunečno.cz

Ceník

PŘÍJÍMÁME POUZE HOTOVOST


Vstupné pro děti
80,- Kč

Vstupné pro dospělé
120,- Kč

Krmení pro zvířata
(volitelné)20,- Kč

Turistická známka
(volitelné)30,- Kč

Na prodej turistická známka zooparku Radonice Praha východ